تخته نرد انلاین شرطی تخته نرد پولی

نحوه چیدن مهره‌ها در ابتدای بازی

ابتدا، هر بازیکن یک تاس پرتاب می‌کند. بازیکنی که عدد بیشتری بیاورد بازی را آغاز می‌کند. در صورت مساوی شدن، دوباره تاس را پرت می‌کنند.(شخص آغاز کننده با همان تاس ریخته شده بازی می‌کند و دوباره تاس نمی‌ریزد مثلاً اگر حریف ۲ آورده باشد و شما ۵ شما باید ۲ و ۵ را حرکت کنید) سپس نوبت بازیکن دیگر می‌شود. عدد روی تاس‌ها نشان می‌دهد که مهره‌ها چه تعداد خانه باید حرکت داده شوند. مهره‌ها روبه جلو و با قانون‌های زیر حرکت داده می‌شوند:

انواع تاس
صفحه تخته نرد
بازی فکری تخته نرد
بازی تخته نرد
 • مهره با توجه به عدد روی تاس به خانهٔ باز (خانه‌ای که از دو مهره یا تعداد بیشتری از مهره‌های حریف پر نشده باشد) می‌تواند جابجا شود.
 • عددهای روی دو تاس تشکیل حرکت‌های جداگانه می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک بازیکن عدد تاسش ۵ و ۳ باشد، او می‌تواند یک مهره را پنج خانه و مهره دیگری را سه خانه جلوتر در خانه باز قرار دهد. یا می‌تواند یک مهره را هشت خانه به جلو ببرد و در یک خانه باز قرار دهد (تنها در صورتی که نقطه میانی سه و پنج همزمان بسته نباشند). خانه بسته خانه‌ای است که دو مهره یا مهره‌های بیشتری از حریف آن خانه را پر کرده باشد.
 • بازیکنی که تاسش دو عدد برابر میاورد، اصطلاحاً جفت آورده و معادل آوردن چهار تا از آن عدد است. مثلاً اگر تاس ۶ و ۶ بیاورد، بازیکن دارای چهار «شش» برای استفاده‌است، و می‌تواند هر ترکیبی از مهره‌ها را حرکت دهد.
 • بازیکن باید تا زمانی که حرکت قانونی با عدد روی تاسها دارد، حرکت کند و نمی‌تواند از عددی که آورده صرف نظر کند. مثلاً اگر جفت ۳ آورده و فقط سه تای آنها را می‌تواند بازی کند، باید آن سه را بازی کند.
 • بازیکن همواره باید بیشترین تعداد حرکت را که می‌تواند بازی کند، به این معنی که اگر فرضاً بازیکن تاسش ۴ و ۵ بیاید به این صورت که اگر مهره‌ای خاص را ۴ خانه حرکت دهد دیگر امکانی برای بازی کردن تاس ۵ نداشته باشد اما اگر مهره‌ای دیگر را ۴ خانه حرکت دهد امکان بازی کردن تاس ۵ نیز برایش مهیا شود اجباراً باید حالتی را که امکان بازی کردن هر دو تاس را به او می‌دهد بازی کند حتی اگر آشکارا به ضررش باشد.

زدن و خوردن

خانه اشغال شده توسط یک مهره، تک نامیده می‌شود. اگر حریف روی مهره تک بیاید، آن مهره را می‌زند و جای آن قرار می‌گیرد و مهره خورده شده روی «بار» قرار می‌گیرد.

تا زمانی که یک بازیکن یک یا چند مهره بر روی بار دارد، باید نخست آن مهره‌ها را وارد بازی کند. هنگامی که نوبت اوست، با توجه به عدد روی تاسش، مهره بیرون را در خانه بازی از ناحیه خودی حریف قرار می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک بازیکن یک مهره در بار دارد، و تاسش ۴ و ۶ دارد، می‌تواند مهره‌اش را بر روی هر دو خانه چهار یا شش ناحیه خودی حریف قرار دهد به شرطی که آن خانه‌ها باز باشند. اگر هیچ خانه‌ای باز نباشد، بازیکن نوبت خود را از دست می‌دهد؛ ولی باید تا آن‌جا که می‌تواند مهره‌هایش را وارد کند و بقیه را برای نوبت بعدیش بگذارد. پس از آن‌که آخرین مهرهٔ خورده شده وارد بازی شد، بازیکن به بازی عادی خود ادامه می‌دهد و اگر از تاسش چیزی باقی‌مانده باشد، آن را بازی می‌کند.

قانون: در ۶ خانه آخر نمی‌توان مهرهٔ حریف را زد و سپس آن را روی مهره‌های دیگر خودی قرار داد؛ ولی همواره می‌توان مهره حریف را زد و سپس آن را در دیگر خانه‌های خالی حرکت داده و یا حتی مهره دیگری از حریف را زد.

خارج کردن

زمانی که تمام مهره‌ها را در ناحیه خودی (۶خانه سمت راست تخته) جمع کردید، حالا نوبت به آن رسیده‌است که مهره‌های خود را از بازی خارج کنید و برای خارج کردن مهره از بازی، شما باید تاس‌ها را بیندازید و به ازای هر شماره تاس، یک مهره از بازی خارج کنید. مثلاً اگر شما ۵و۲ بیاورید، باید یک مهره از خانه شماره ۵ و یک مهره از خانه شماره ۲ خارج کنید و اگر در خانه‌های ۵و۲ هیچ مهره‌ای نبود باید با دیگر مهره‌ها این تاسهای ۵و۲ را بازی کنید مثلاً برای تاس ۵ یک مهره از خانه ۶ به خانه یک ببرید و برای تاس دو یک مهره از خانه‌های دیگر حرکت دهید.

یک نمونه تخته نرد در موزه بیرمنگام انگلستان

قانون

اگر تاس انداختید و در خانه مورد نظر هیج مهره‌ای نبود با شرط اینکه در خانه‌های بعدش هم هیچ مهره‌ای نباشد، شما می‌توانید این مهره را از نزدیکترین خانه قبل از عدد تاس بردارید. مثلاً تمام مهره‌های شما در خانه‌های ۱٬۲٬۳ جمع است و شما تاس می‌اندازید. اگر تاس شما مثلاً ۴و۶ باشد شما می‌توانید دو مهره از خانه ۳ خارج کنید اما اگر در خانه ۵ شما مهره باشد شما نمی‌توانید با تاس ۴ مهره از بازی خارج کنید و باید این تاس را بازی کنید.

حال اگر تاس جفت بیارید شما می‌توانید چهار مهره از خانه عدد تاس خارج کنید. مثلاً اگر جفت ۳ بیارید در صورتی که چهار مهره در خانه ۳باشد می‌توانید هر چهار مهره را خارج کنید. اگر کمتر از چهار مهره در خانه ۳ باشد، می‌توانید تعداد تاس ۳ باقی‌مانده را از خانه ۲ بردارید(درصورتی که خانه ی ۴و۵و۶ شما خالی باشد .) وقتی در خانه‌‌ی ۶ مهره ی حریف را زدید هنگام بازی برای تک ندادن در حالی که مهره ی مورد نظر تاس را دارید نباید مهره ی دیگری را بازی دهید. مثلا ۲ مهره‌ برروی خانه ی ۵ دارید و مهره ی حریف برروی بار است و تاس شما ۵ و ۲ داده است شما فقط در صورتی قادر به بازی دادن مهره ی خانه ی ۵ به دو خانه جلوتر میباشید که در خانه ی ۲ هیچ مهره ای برای خروج وجود نداشته باشد

مارس

درصورتیکه قبل از اینکه حریف‌تان بتواند اولین مهره خود را از بازی خارج کند، تمام مهره‌هایتان را از بازی خارج کنید، حریف شما مارس شده و امتیازی که بدست می‌آورید ۲ است. در حالی‌که اگر مارس نشود، امتیازی که می‌گیرید ۱ است.

مارس سیاه[ویرایش]

در صورتی‌که شما بتوانید تمام مهره‌های خود را از بازی خارج کنید و حریف‌تان هنوز هیچ مهره‌ای را خارج نکرده باشد و حداقل یک مهره در خانهٔ خودی شما داشته باشد اصطلاحاً می‌گویند حریف مارس اکبر شده و در این‌صورت به شخص برنده ۳ امتیاز تعلق می‌گیرد. ممکن است در جمع‌های دوستانه از مارس اکبر با نام سگ مارس نیز یاد شود که البته مودبانه نیست و در مقابل هر حریفی نمی‌توان این عبارت را به کار برد.

داو دادن[ویرایش]

داو دادن اختیاری است. هر وقت هر کدام از دو بازیکن فکر کنند که برنده هستند، می‌توانند از حریف بخواهند که باخت را بپذیرد یا امتیاز نتیجهٔ بازی دو برابر شود. قبل از آن بازیکنان مجبور بودند تا آخر بازی کنند و ممکن بود در این بین شانس دخالت زیادی در بازی می‌کرد. حال آنکه با داو دادن این شانس کشته می‌شد و بازیکنی که به واسطهٔ بازی ضعیف عقب بود تسلیم می‌شود.

در طول بازی هر بازیکن که فکر می‌کند شایسته پیروزی است می‌تواند داو دهد و تنها می‌تواند یکبار و قبل از تاس ریختن این چالش را برای حریفش به وجود بیاورد. بعد از اینکه داو از سوی هر یک از بازیکن‌ها پیشنهاد شد، حریف حق دارد که آن را قبول یا رد کند. اگر داو رد شود یعنی حریف شکست را قبول کرده و ست بعدی بازی شروع می‌شود؛ ولی اگر داو را قبول کرد بازی ادامه پیدا می‌کند و امتیاز بازی در عدد کیوب ضرب می‌شود و در این هنگام تاس داو طرف بازیکنی می‌رود که داو را قبول کرده و عدد شماره ۲ کیوب رو قرار می‌گیرد. همچنین اختیار داو دوباره با اوست.

بازیکنی که پیشنهاد داو را داده دیگر با کیوب (تاس) کاری نخواهد داشت. بازی ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که بازیکنی که داو را قبول کرده احساس کند این بار او شایستگی پیروز شدن را دارد و بر روی داو حریف داو می‌دهد و اینبار کیوب روی عدد ۴ می‌رود. باز هم حریف حق انتخاب دارد که کیوب را بگیرد یا رد کند. اگر رد کند ۲ امتیاز واگذار کرده. واگر قبول کند امتیاز بازی روی عدد ۴ می‌رود و نتیجه هر ست در عدد کیوب ضرب خواهد شد. یعنی اگر شما مارس شدید و کیوب روی ۴ باشد شما ۸ امتیاز دادید و اگر یک دست معمولی باختید و کیوب روی ۲ باشد ۲ امتیاز به حریف خواهید داد و یا اگر مارس اکبر شده باشید و کیوب روی ۱۶ بوده باشد ۴۸ امتیاز داده‌اید.

کیوب داو یا تاس داو به تاسی می‌گویند که برای عمل داو دادن به کار می‌رود و یک مقدار از تاسهای بازی بزرگتر است و بر روی آن شماره‌های ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲ و ۶۴ درج شده‌است.

بازی رولت شرطی کازینو معتبر

رولت یکی از قدیمی‌ترین، معروف‌ترین و جذاب‌ترین بازی‌های شرط بندی جهان است و درعین‌حال یکی از ساده‌ترین بازی‌ها هم هست. نکته جالب توجه در مورد بازی کازینو زنده رولت، گزینه های متنوع شرط بندی در این بازی است. یکی از معروف‌ترین شرط های این بازی انتخاب رنگ است. در این بازی همه می‌توانند شانس خودشان را امتحان کنند.کافی است برای آموزش بازی های کازینو ، مقالات بتکارت را دنبال کنید و در سایت بتکارت از بازی لذت ببرید.

ورود به کازینو‌های زنده بتکارت

آموزش بازی های کازینو

قوانین بازی

هدف از بازی «رولت» (Roulette) حدس زدن عددی است که توپ در گردونه رولت روی آن متوقف می‌شود. این کار با بستن یک یا چند شرط که یک عدد مشخص شده را پوشش دهد، انجام می‌شود. گردونه شامل اعداد ۱ تا ۳۶ و یک صفر تکی است.

بعد از آنکه زمان شرط‌بندی به پایان می‌رسد، توپ شروع به چرخیدن در گردونه رولت می‌کند. توپ در نهایت روی یکی از اعداد داخل گردونه متوقف می‌شود. شما زمانی برنده می‌شوید که عددی که روی آن شرط بندی کرده‌اید همان عددی باشد که توپ در داخل گردونه روی آن متوقف شده است.

انواع شرط

شما می‌توانید شرط‌های مختلفی را روی میز رولت ببندید. شرط‌ها می‌تواند روی یک عدد یا تعداد مشخصی از اعداد باشد و هر نوع شرط مبلغ برد خاص خود را دارد.

شرط هایی که روی خانه‌های عددی یا روی خطوط بین آنها در ناحیه شرط‌بندی بسته می‌شوند، شروط داخلی (Inside Bets) نام دارند. به شرط هایی که روی خانه‌های پایین و کنار صفحه اصلی اعداد بسته می‌شوند شروط خارجی (Outside Bets) می‌گویند.

 

شروط داخلی (Inside Bets)

شرط مستقیم (Straight Up): ژتون خود را مستقیماً روی یک عدد مشخص (شامل عدد صفر) قرار دهید.

شرط اسپلیت  (Split Bet) : ژتون خود را روی خط عمودی یا افقی بین دو عدد قرار دهید.

شرط استریت (Street Bet) :ژتون خود را در انتهای هر ستون از اعداد قرار دهید. یک شرط استریت ۳ عدد را پوشش می‌دهد.

شرط مربع (Corner Bet) :ژتون خود را در کنج (تقاطع وسطی) در جایی که ۴ عدد به هم می‌رسند، قرار دهید. تمام ۴ عدد را شامل می‌شود.

شرط خطی (Line Bet) :ژتون خود را در انتهای دو ستون و در محل تقاطع آن‌ها قرار دهید. یک شرط خطی تمام اعداد دو ستون ( تعداد کلی ۶ عدد) را پوشش می‌دهد.

شروط خارجی (Outside Bets)

شرط ردیفی (Column Bet) : ژتون خود را روی یکی از خانه‌هایی با عنوان 2TO 1  در انتهای هر ردیف قرار دهید تا ۱۲ عدد داخل ردیف را شامل شود. عدد صفر توسط هیچ یک از شرط‌های ردیفی پوشش داده نمی‌شود.

شرط‌ دوجین (Dozen Bet) : ژتون خود را روی یکی از  سه خانه‌ی تحت عنوان 2nd 12، 1st 12 و 3rd 12 قرار دهید. این شرط تمام ۱۲ عدد مجاور آن خانه را پوشش می‌دهد.

 

شرط قرمز / مشکی (Red/ Black) :ژتون خود را روی خانه قرمز یا مشکی برای پوشش ۱۸ عدد قرمز یا ۱۸ عدد مشکی قرار دهید. عدد صفر توسط این شرط‌ها پوشش داده نمی‌شود.

 

شرط زوج/ فرد (Even/Odd) :ژتون خود را روی یکی از این خانه‌ها قرار دهید تا ۱۸ عدد زوج یا ۱۸ عدد فرد را انتخاب کند. عدد صفر توسط این شرط‌ها پوشش داده نمی‌شود.

 

 

 

شرط ۱۸-۱ / ۳۶-۱۹: ژتون خود را روی یکی از این دو خانه قرار دهید تا مجموعه ۱۸ عدد اول  یا ۱۸ عدد دوم را پوشش دهد. عدد صفر توسط این شرط‌ها پوشش داده نمی‌شود.

 

شروط همسایگی (Neighbor Bets)

روی دکمه شروط همسایگی کلیک کنید تا یک ناحیه شرط به شکل بیضی یا پیست مسابقه ظاهر شود که به شما اجازه می‌دهد به راحتی شروط همسایگی یا هر شرط خاص دیگری را ببندید. با کلیک کردن مجدد این دکمه، این قسمت بسته یا مجدداً باز می‌شود.

هر شرط تعداد متفاوتی از اعداد با ضریب‌های برد متفاوت را شامل می‌شود. وقتی روی هر کدام از این شرط‌ها می‌روید، ناحیه مربوطه در میز شرط روشن می‌شود.

شرط Tiers du Cylindre

این شرط مجموعاً ۱۲ عدد شامل ۲۷، ۳۳ و اعدادی را که بین این دو ،در سمت گردونه رولت و در جهت خلاف صفر هستند، شامل می‌شود. ۶ ژتون به شکل زیر قرار داده می‌شود:

 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۵ و ۸ *
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۱۰ و ۱۱
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۱۳ و ۱۶
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۲۳ و ۲۴
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۲۷ و ۳۰
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۳۳ و ۳۶

* منظور از شرط اسپلیت، قراردادن ژتون بر روی خط بین دو خانه عددی است تا هر دو عدد را شامل شود.

شرط  Orphelins a Cheval

این شرط مجموعاً شامل ۸ عدد در دو قسمت گردونه رولت می‌شود که توسط « Voisins Du Zero» و «Tiers du Cylindre » پوشش داده نمی‌شود. ۵ ژتون به شکل زیر قرار داده می‌شود:

 • ۱ ژتون روی عدد ۱ به صورت شرط مستقیم
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۶ و ۹
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۱۴ و ۱۷
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۱۷ و ۲۰
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۳۱ و ۳۴

شرط  Voisins Du Zero

این شرط مجموعاً ۱۷ عدد شامل ۲۲ و ۲۵ و اعدادی را که بین این دو عدد، در سمت گردونه رولت، هستند شامل می‌شود. عدد صفر نیز لحاظ می‌شود. ۹ ژتون به شکل زیر قرار داده می‌شود:

 • ۲ ژتون روی ۲،۰ و ۳ به صورت شرط استریت
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۴ و ۷
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۱۲ و ۱۵
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۱۸ و ۲۱
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۱۹ و ۲۲
 • ۲ ژتون روی تقاطع اعداد ۲۵، ۲۶، ۲۸ و ۲۹ به صورت شرط مربع
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۳۲ و ۳۵

شرط Jeu Zero

این شرط شامل عدد صفر و شش عددی است که در مجاورت عدد صفر در گردونه رولت هستند. اعداد: ۳۵،۱۲، ۳، ۲۶، صفر، ۳۲ و ۱۵. چهار ژتون به شکل زیر قرار داده می‌شود:

 • ۱ ژتون روی اسپلیت صفر و ۳
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۱۲ و ۱۵
 • ۱ ژتون به صورت شرط مستقیم روی عدد ۲۶
 • ۱ ژتون روی اسپلیت ۳۲ و ۳۵

شرط همسایگی یک عدد خاص را به همراه اعدادی که در مجاورت آن عدد قرار دارند، شامل می‌شود. برای بستن یک شرط هسایگی، روی یک عدد خاص در شکل پیست مسابقه کلیک کنید. یک ژتون روی آن عدد و تمام اعدادی که در همسایگی چپ و راست آن هستند، قرار داده می‌شود. روی دکمه دایره‌ای شکل «+» یا «-» کلیک کنید تا مجموعه همسایه‌های چپ و راست آن عدد انتخاب شده، کم و زیاد شود.

شرط‌های محبوب و خاص

شرط‌های محبوب (Favourite Bets)

گزینه اختیاری شرط‌های محبوب به شما این اجازه را می‌دهد تا شرط‌های منتخب یا ترکیبی از انواع شرط‌ها را برای استفاده آسانتر در دورهای بعدی در میز رولت دیگر ، ذخیره کنید. شما می‌توانید یک لیست حداکثر ۱۵تایی از شرط‌های مورد علاقه خود را با نام‌های مختلف ذخیره و اصلاح کنید.

نحوه ذخیره کردن شرط محبوب

برای باز کردن منوی شرط‌های محبوب، روی دکمه Favourite Bets کلیک کنید. برای بستن این قسمت مجدداً روی دکمه کلیک نمایید.

بعد از آنکه شرط مورد علاقه خود یا ترکیبی از شروط را روی میز رولت بستید، روی لینک ذخیره آخرین شرط (Save last Bet) در منوی شرط‌های محبوب کلیک کنید. یک نام اولیه برای آن پیشنهاد می‌شود اما شما این اختیار را دارید که یک نام شناخته شده‌تر برای آن انتخاب کنید. بعد می‌توانید آن را ذخیره کنید و آن شرط در لیست شرط‌های محبوب شما قرار گیرد. برای این کار روی دکمه ذخیره (Save) کلیک کنید یا دکمه Enter  را از روی صفحه کلید خود فشار دهید.

نحوه استفاده از شرط محبوب

وقتی که می‌خواهید یک شرط محبوب در بازه زمانی شرط‌بندی یک دور از بازی ببندید، منوی شرط‌های محبوب را برای دیدن لیست تمام شروطی که قبلاً ذخیره کرده‌اید، باز کنید. این شرط‌ها با ترتیب زمان ذخیره آن‌ها لیست شده‌اند به این ترتیب که اولین شرط محبوبی را که ذخیره کردید، در ابتدای لیست ظاهر می‌شود. می‌توانید موس خود را روی نام هر کدام از شرط‌ها در لیست قرار دهید تا ببینید طبق آن شرط، ژتون‌ها به چه شکلی روی میز رولت قرار می‌گیرند. جهت شرط بندی، روی نام شرط مورد نظر خود کلیک کنید. شما می‌توانید مقدار شرط‌های محبوب خود را چند برابر (دوبرابر، سه برابر، چهار برابر و … ) کنید. برای این کار کافی است بیش از یکبار روی نام آن کلیک کنید.

تغییر نام یا پاک کردن یک شرط محبوب

وقتی منوی شرط‌های محبوب باز است، می‌توانید با کلیک روی گزینه اصلاح (edit) هر کدام از شروط لیست شده خود را پاک یا تغییرنام دهید.

برای تغییر نام هر کدام از شروط موجود در لیست، ابتدا داخل ناحیه خاکستری رنگ اطراف نام آن کلیک کنید. سپس می‌توانید یک نام جدید وارد کرده و با کلیک روی گزینه ذخیره (Save) یا فشار دادن دکمه Enter روی صفحه کلید خود، آن را ذخیره کنید.

همچنین برای پاک کردن شرطی که دیگر مایل نیستید آن را در لیست شرط‌های محبوب خود نگه دارید روی دکمه حذف (Delete) مربوط به آن شرط کلیک نمایید.

بعد از اینکه کار اصلاح لیست شرط‌های مورد علاقه به پایان رسید، روی دکمه ذخیره (Save) در گوشه بالا سمت راست منوی شرط‌های محبوب یا روی دکمه Favourite Bets  کلیک کنید.

شروط خاص (Special Bets)

در قسمت دوم شرط‌های محبوب، شما به راحتی می‌توانید شرط Finale en Plein و شرط Finale a cheval  ببندید.

شرط Finale en Plein  

 • شرط Finale en Plein صفر: ۴ ژتون برای پوشش ۰+۱۰+۲۰+۳۰، یک ژتون برای هر کدام
 • شرط Finale en Plein یک: ۴ ژتون برای پوشش ۱+۱۱+۲۱+۳۱ ، یک ژتون برای هر کدام
 • شرط Finale en Plein دو: ۴ ژتون برای پوشش ۲+۱۲+۲۲+۳۲ ، یک ژتون برای هر کدام
 • شرط Finale en Plein سه: ۴ ژتون برای پوشش ۳+۱۳+۲۳+۳۳، یک ژتون برای هر کدام
 • شرط Finale en Plein چهار: ۴ ژتون برای پوشش ۴+۱۴+۲۴+۳۴، یک ژتون برای هر کدام
 • شرط Finale en Plein پنج: ۴ ژتون برای پوشش ۵+۱۵+۲۵+۳۵، یک ژتون برای هر کدام
 • شرط Finale en Plein شش: ۴ ژتون برای پوشش ۶+۱۶+۲۶+۳۶، یک ژتون برای هر کدام
 • شرط Finale en Plein هفت: ۳ ژتون برای پوشش ۷+۱۷+۲۷، یک ژتون برای هر کدام
 • شرط Finale en Plein هشت: ۳ ژتون برای پوشش ۸+۱۸+۲۸، یک ژتون برای هر کدام
 • شرط Finale en Plein نه: ۳ ژتون برای پوشش ۹+۱۹+۲۹، یک ژتون برای هر کدام

شرط Finale a Cheval

 • شرط ۰/۳ Finale a Cheval  چهار ژتون روی اسپلیت (۰ و ۳) ، (۱۰ و ۱۳) ، (۲۰ و ۲۳) و (۳۰ و ۳۳) هر کدام یک ژتون
 • شرط ۱/۴ Finale a Cheval  چهار ژتون روی اسپلیت (۱ و۴) ، (۱۱ و ۱۴) ، (۲۱ و ۲۴) و (۳۱ و ۳۴) هر کدام یک ژتون
 • شرط ۲/۵ Finale a Cheval  چهار ژتون روی اسپلیت (۲ و ۵) ، (۱۲ و ۱۵) ، (۲۲ و ۲۵) و (۳۲و۳۵) هر کدام یک ژتون
 • شرط ۳/۶ Finale a Cheval  چهار ژتون روی اسپلیت (۳ و ۶) ، (۱۳ و ۱۶) ، (۲۳ و ۲۶) و (۳۳ و ۳۶) هر کدام یک ژتون
 • شرط ۴/۷ Finale a Cheval  چهار ژتون روی اسپلیت (۴ و ۷) ، (۱۴ و ۱۷) ، (۲۴ و ۲۷) و ۳۴ هر کدام یک ژتون
 • شرط ۵/۸  Finale a Cheval چهار ژتون روی اسپلیت (۵ و ۸) ، (۱۵ و ۱۸) ، (۲۵ و ۲۸) و ۳۵ هر کدام یک ژتون
 • شرط ۶/۹ Finale a Cheval  چهار ژتون روی اسپلیت (۶ و ۹) ، (۱۶ و ۱۹) ، (۲۶ و ۲۹) و ۳۶ هر کدام یک ژتون
 • شرط ۷/۱۰ Finale a Cheval  سه ژتون روی اسپلیت (۷ و ۱۰) ، (۱۷ و ۲۰) و (۲۷ و ۳۰) هر کدام یک ژتون
 • شرط ۸/۱۱ Finale a Cheval  سه ژتون روی اسپلیت (۸ و ۱۱) ، (۱۸ و ۲۱) و (۲۸ و ۳۱) هر کدام یک ژتون
 • شرط ۹/۱۲ Finale a Cheval  سه ژتون روی اسپلیت (۹ و ۱۲) ، (۱۹و۲۲) و (۲۹ و ۳۲) هر کدام یک ژتون

شرط کامل (Complete Bets)

یک شرط کامل شرطی است که روی تمام شرط‌های داخلی یک عدد خاص شرط می‌بندد. برای مثال، یک شرط کامل روی عدد ۳۶ ، ۱۸ عدد ژتون برای پوشش کامل تمام شر‌ط‌ها‌ی عدد مورد نظر به شرح زیر قرار می‌دهد:

 • ۱ ژتون برای شرط مستقیم ۳۶
 • ۲ ژتون برای شرط اسپلیت بین (۳۳ و ۳۶) و (۳۵ و ۳۶)
 • ۳ ژتون برای شرط استریت ۳۴، ۳۵و ۳۶
 • ۴ ژتون برای شرط مربع ۳۲، ۳۳، ۳۵ و ۳۶
 • ۶ ژتون برای شرط خطی ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵ و ۳۶

اعداد برنده 

این قسمت، آخرین اعداد برنده شده‌‎ را نمایش می‌دهد.

نتیجه مربوط به آخرین بازی، در سمت چپ مشخص شده است. اعداد خانه‌های مشکی گردونه با رنگ سفید و اعداد خانه‌های قرمز با رنگ قرمز مشخص می‌شود.

آمار شرط

با کلیک روی دکمه مربوط به آمار بازی (Statistics) می‌توانید اعداد برنده شده حداکثر تا ۵۰۰ دور آخر مسابقه را مشاهده کنید. از اسلایدر جهت تغییر تعداد بازی‌های نمایش داده شده استفاده کنید.

وقتی موس خود را روی هر قسمت نمودار آمار قرار دهید، ناحیه‌ای از میز شرط‌بندی که ژتون روی آن قرار می‌گیرد روشن می‌شود. به راحتی با قرار گرفتن روی هر عدد می‌توانید روی آن شرط ببندید و یک ژتون در میز شرط‌بندی روی آن عدد قرار داده می‌شود.

مبلغ برد

مبلغ برد شما به این بستگی دارد که چه نوع شرطی بسته باشید.

شرط‌های داخلی

نوع شرط مبلغ برد
شرط مستقیم ۳۵:۱
شرط اسپلیت ۱۷:۱
شرط استریت ۱۱:۱
شرط مربع ۸:۱
شرط خطی ۵:۱

شرط‌های خارجی

نوع شرط مبلغ برد
شرط ردیفی ۲:۱
شرط دوجین ۲:۱
شرط قرمز/مشکی ۱:۱
شرط زوج / فرد ۱:۱
شرط ۱۸-۱/ ۳۶-۱۹ ۱:۱

هرگونه اختلال تمام پرداخت‌ها و بازی را باطل می‌کند.

مقدار مبلغ بازگشت به بازیکن

درصد بهینه بازگشت به بازیکن برای این بازی ۹۷/۳۰ درصد است.

ثبت شرط 

حداقل و حداکثر شرط‌ مجاز در پنل (BET LIMITS) در داخل یک جدول نمایش داده می‌شود.

برای شرکت در بازی، باید به اندازه کافی پول برای پرداخت شرط‌های خود داشته باشید. برای مشاهده میزان موجودی فعلی خود می‌توانید گزینه موجودی فعلی (Balance) را در صفحه ببینید.

چراغ‌های راهنمایی روی صفحه وضعیت فعلی شما را برای شرط‌بندی در این دور نشان می‌دهد :

چراغ سبز– می‌توانید شرط ببندید.

چراغ زرد– زمان شرط بندی تقریباً رو به اتمام است.

چراغ قرمز– شرط بندی روی این دست به پایان رسیده است.

نمایشگر ژتون‌ها، ارزش هر ژتون را جهت انتخاب برای شرط‌بندی روی قسمت‌های مختلف نشان می‌دهد. تنها ژتون‌هایی به شما نمایش داده می‌شود که شما بر حسب موجودی فعلی خود می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

وقتی یک ژتون را انتخاب می‌کنید، شرط بندی را با کلیک کردن روی قسمت مناسب شرط‌بندی در میز بازی ادامه دهید. هر بار که روی ناحیه شرط در میز کلیک می‌کنید بر اساس مقدار ژتونی که انتخاب کردید، شرط شما افزایش پیدا می‌کند تا زمانی که به حداکثر مقدار مجاز شرط برای آن شرطی که انتخاب کرده‌اید، برسید. وقتی شما حداکثر شرط را می‌بندید، هیچ مبلغ اضافه دیگری برای آن شرط پذیرفته نمی‌شود و پیغامی روی قسمت شرط‌بندی شما ظاهر می‌شود که به شما اعلام می‌کند که به مقدار حداکثر شرط رسیده‌اید.

نکته: حتماً توجه کنید که در هنگامی که شما شرط خود را بسته‌‌اید و زمان شرط‌بندی هنوز باقیمانده است، تا پایان زمان شرط‌‍‌بندی در صفحه باقی بمانید. بستن صفحه یا مینیمایز کردن آن (دادن پنجره به پایین)، به معنی ترکِ بازی محسوب شده و شرط شما در خصوص آن دور از بازی، باطل می‌شود.

دکمه  Spin Now به شما و هم بازی‌هایتان اجازه می‌دهد تا از انتظار برای اتمام زمان باقیمانده شرط‌بندی صرف نظر کنید. بعد از آنکه شرط خود را بستید، می‌توانید روی دکمه Spin Now  کلیک کنید. گردونه به محض آنکه تمام بازیکنان میز، دکمه Spin Now  را بزنند، شروع به چرخیدن می‌کند. توجه کنید که زمانیکه تعداد بازیکنان دور میز از یک تعداد مشخصی بیشتر باشد، دکمهSpin Now  نمایان نمی‌شود و گردونه بعد از اتمام زمان معمول شرط‌بندی شروع به چرخیدن می‌کند..

بعد از بستن هر نوع شرط، دکمه دوبرابر (Double) ظاهر می‌شود. کلیک این دکمه، شرط شما را تا رسیدن به مقدار حداکثر مجاز دو برابر می‌کند. توجه داشته باشید که شما باید موجودی کافی در حساب کاربری خود داشته باشید تا بتوانید تمام شرط‌بندی‌های خود را دوبرابر کنید.

دکمه تکرار (Repeat) به شما این امکان را می‌دهد که تمام شرط‌های خود از دور قبلی بازی را تکرار کنید. این دکمه تنها تا قبل از انتخاب اولین ژتون فعال می‌ماند.

دکمه بازگشت (Undo) آخرین شرطی را که شما بسته‌اید، حذف می‌کند.

شما مجاز هستید که دکمه بازگشت (Undo) را به طور متناوب بزنید تا شرط‌های شما تک به تک و در خلاف جهتی که آن‌ها را بسته‌اید، حذف شود. توجه داشته باشید که شرط‌های شما زمانی قابل حذف شدن است که زمان شرط بندی همچنان باقی مانده باشد. (چراغ سبز یا زرد)

نشانگر مجموع شرط‌ها (Total Bet) مقدار کل شرط‌هایی که در این دور بسته‌اید، را نمایش می‌دهد.

بازی خودکار (Autoplay)

بازی خودکار این امکان را به شما می‌دهد تا برای تعداد معینی دور بازی یک شرط/ شروط خاصی را تکرار کنید.

برای شروع استفاده از بازی خودکار، شرط‌های خود را طبق معمول روی ناحیه شرط‌بندی قرار داده و روی دکمه بازی خودکار کلیک کنید.

پنل مربوط به بازی خودکار باز می‌شود و به شما اجازه می‌دهد تعداد کل دورهایی که می‌خواهید بازی خودکار انجام شود، انتخاب کنید. بر روی اسلایدر کلیک کنید و آن را حرکت دهید تا بتوانید تعداد دورهای بازی خودکار مدنظر خود را انتخاب کنید. سپس روی دکمه شروع (Start) کلیک کنید تا بازی خودکار انجام شود.

حد مجاز بازی خودکار شما در پنل مربوط به بازی خودکار نمایش داده می‌شود. (مثال: اگر شرط ۲۰۰ دلاری بخواهد با بازی خودکار ۱۰ بار تکرار شود، حد مجاز بازی خودکار ۲۰۰۰ دلار می‌شود.)

دورهای بازی خودکار شما تا زمانی که تعداد مشخص شده بازی خودکار تکمیل شود یا بازیکن آن را متوقف کند، ادامه پیدا می‌کند. شما در حین بازی خودکار نمی‌توانید شرط جدیدی ببندید یا شرط خود را دو برابر کنید. این کارها بازی خودکار را متوقف می‌کند.

شما می‌توانید تعداد باقیمانده دورهای بازی‌ خودکار خود را توسط علامتی که روی دکمه بازی خودکار ظاهر می‌شود، دنبال کنید.

شما هر زمان که بخواهید به آسانی می‌توانید بازی خودکار را به پایان برسانید.

گفت‌وگو

می‌توانید با دیلر یا سایر بازیکنان گفت‌وگو داشته باشید. در قسمت گفت‌وگو (Chat Field) پیام خود را بنویسید و برای ارسال آن روی فلش کنار قسمت چت یا دکمه Enter کلیک کنید.

از دکمه CHAT  برای بزرگ کردن یا بستن صفحه چت استفاده کنید.

شما می‌توانید سایز مربوط به پنجره گفت‌وگو را تغییر داده و آن را در هر جای صفحه خود قرار دهید.

شماره بازی

هر دور بازی با یک شماره بازی منحصر به فرد مشخص می‌شود.

این عدد ساعت شروع بازی را بر حسب GMT نمایش می‌دهد.

ثانیه:دقیقه:ساعت

لطفاً از این عدد در هنگام صحبت کردن با قسمت ارتباط با مشتری (Customer Service) برای اشاره به یک دور مسابقه خاص استفاده کنید یا از شماره بازی اسکرین شات بگیرید.

صدا

دکمه صدا، تمام صداهای مربوط به بازی را قطع و وصل می‌کند. توجه داشته باشید که وقتی میز بازی تغییر کند صدا به صورت خودکار وصل می‌شود.

شما می‌توانید تنظیمات مربوط به صدا را در قسمت تنظیمات (Settings) و سپس قسمت صدا (Sound) تغییر دهید.

تاریخچه بازی

با کلیک دکمه (History)، یک صفحه باز می‌شود که تمام دورهای بازی‌های زنده‌ای که شما بازی کردید به همراه نتایج آن ارائه می‌دهد.

می‌توانید گزارشی از وضعیت فعالیت قبلی خود داشته باشید. برای این کار، یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید:

 • تاریخچه حساب کاربری (ACCOUNT HISTORY): تاریخچه‌ی کاملی از کل حساب کاربری شما شامل تاریخ، بازی‌ها، مقدار شرط‌ها و مقدار برد پرداخت شده را به شما می‌دهد. آخرین دورهای بازی شده در بالای لیست نشان داده می‌شود.
 • تاریخچه بازی (GAME HISTORY): تاریخچه مربوط به یک بازی خاص را با انتخاب یک بازی از ستون بازی‌ها (GAME) به شما ارائه می‌دهد.

تنظیمات (SETTING)

دکمه تنظیمات یک لیست از تنظیمات قابل تغییر توسط کاربر را نمایش می‌دهد. تنظیماتی که انتخاب می‌کنید همان لحظه اعمال می‌شود و در تنظیمات پروفایل شما باقی می‌ماند. از هر دستگاه دیگری که وارد شوید نیز این تنظیمات باقی خواهد ماند.

شما می‌توانید تنظیمات مربوط به تنظیمات کلی بازی را تغییر دهید.

تنظیمات در چند قسمت مختلف در پنجره تنظیمات  تقسیم بندی شده‌اند:

 •  تنظیمات کلی (General)

می‌توانید صفحه مربوط به گفت‌وگو  بازیکنان را در حالت پنهان/نمایش قرار دهید.

 • تنظیمات ویدئو (Video): تنظیمات مربوط به کیفیت ویدئو به صورت خودکار انجام می‌شود اما شما می‌توانید تنظیمات مربوط به کیفیت تصویر ویدئو را به صورت دلخواه تغییر دهید.
 •  تنظیمات صدا (Sound): شما می‌تواند صدای دیلر (Dealer’s Voice) و صدای بازی (Game Sound) را با دلخواه خود کم یا زیاد یا قطع/ وصل نمایید.

 

نحوه برخورد با اختلالات و خطاها

 اگر هر خطایی در بازی، سیستم شرط‌بندی یا روند بازی اتفاق بیفتد، آن دور از بازی به صورت موقت متوقف خواهد شد تا دیلر به مدیر شیفت اطلاع دهد. شما و سایر بازیکنان از طریق سیستم گفت‌وگو  یا یک پیغام کوچک روی صفحه (Pop-up message)  مطلع می‌شوید که مشکل در حال بررسی است. اگر مدیر بتواند بلافاصله مشکل را رفع کند، بازی به صورت عادی ادامه پیدا خواهد کرد. اما اگر بلافاصله قابل حل نباشد، آن دور از بازی لغو و پول شرط اولیه بازیکنان شرکت‌کننده به حساب آن‌ها برمی‌گردد.

روند مربوط به قطع ارتباط (Disconnect)

اگر ارتباط شما با یک دور از بازی قطع شود، هر شرطی که بسته بودید معتبر باقی می‌ماند و در غیاب شما بررسی می‌شود. بعد از ارتباط مجدد، شما می‌تواند نتایج شرط‌بندی خود را در پنجره مربوط به تاریخچه  مشاهده کنید.

بازی‌های بیشتر

شما می‌تواند در صورت امکان دکمه لابی (LOBBY) را در هر لحظه جهت انتخاب بازی‌های دیگر انتخاب کنید.

این گزینه به شما این انتخاب را می‌دهد تا به راحتی هر بازی آنلاین یا میز دیگری را انتخاب کنید. تا زمانی که تصمیم می‌گیرید وارد یک میز دیگر شوید، از میز فعلی حذف نمی‌شوید. شما حتا می‌توانید در حالیکه در میز فعلی در حال بازی هستید، به جست‌وجوی بازی‌های دیگر در لابی بپردازید.

بازی چند- میزه

اگر از بازی بی وقفه لذت می‌برید، شما می‌توانید همزمان به حداکثر ۴ میز مختلف ملحق شوید و همه را به صورت همزمان از همان پنجره مرورگر خودتان ببنید.

بعد از آنکه حداقل به یک میز بازی ملحق شدید، روی گزینه لابی کلیک کنید. در قسمت لابی روی گزینه (+Table) مربوط به میز مورد نظر خود کلیک کنید تا به آن ملحق شوید. توجه داشته باشید برخی بازی‌های خاص قابلیت چند میزه شدن را ندارند، بنابراین دکمه(+Table)  در آن‌ها وجود ندارد.

وقتی که چند بازی را همزمان انتخاب می‌کنید، اجازه دارید سایز پنجره اصلی را تغییر دهید، اما اجازه ندارید سایز پنجره مربوط به هر بازی جداگانه را تغییر دهید.

شما می‌توانید، بدون اینکه تاثیری در سایر بازی‌هایی که به آن‌ها ملحق شده‌اید داشته باشد، از یک میز خارج شوید. برای خروج از یک میز روی دکمه X کلیک نمایید.

لطفاً توجه داشته باشید که:

 • اگر به وسیله یک مرورگر یا دستگاه دیگر وارد یک میز شوید، به طور خودکار از آن میز خارج می‌شوید.
 • اگر به اشتباه به جای انتخاب گزینه (+Table) ، میز را انتخاب کنید، به جای ملحق شدن به یک میز جدید در کنار میز قبلی خود، یک میز جدید برای شما باز می‌شود.

ما دوستانه به شما توصیه می‌کنیم که تا جایی که صفحه شما اجازه می‌دهد و می‌توانید آزادانه و صحیح شرط ببندید، وارد میزهای مختلف شوید.

کلیدهای میانبر

برای انجام دادن سریع امور مختلف در هنگام بازی کلیدهای میانبر زیر قابل استفاده است:

کلید عملکرد
کلیدهای عدد ۱ به بعد ژتون‌های مورد نظر خود را از قسمت ژتون‌ها انتخاب کنید. کلید ۱ مربوط به اولین ژتون سمت چپ با کمترین مقدار است. کلید ۲ ژتون بعدی است و به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد.
دکمه Space آخرین شرط شما را تکرار می‌کند. اگر دوباره آن را بفشارید شرط شما رو دوبرابر می‌کند.
(Ctrl+Z (CMD+Z آخرین شرط شما را لغو می‌کند.
Delete آخرین شرط شما را لغو می‌کند. اگر به مدت ۳ ثانیه این دکمه رو نگه دارید، تمام شرط‌های شما حذف خواهد شد.
Esc اگر جایی مقدور باشد از دکمه Esc برای موارد زیر استفاده می‌شود:

 •  خارج شدن از حالت تمام صفحه
 •   بستن یک پنجره باز شده دوم (مانند تاریخچه، راهنما، تنظیمات و …)
 •     باز کردن LOBBY

 

بازی انفجار شرطی

به نام خدا

شروع بازی

با درود فراوان خدمت تمامی خوانندگان این مطلب.

ابتدا بزارید خودم رو معرفی کنم:

مهدی.م هستم دانشجوی ارشد رشته کامپیوتر-نرم افزار و در حال کار روی پایان نامه ی ارشدم با عنوان: “افزایش امنیت رمزنگاری داده های حجیم مبتنی بر HMAC” هستم…حدود 8 ساله در حوزه امنیت وب و نرم افزار (مهندسی معکوس)فعالیت دارم و زبان های برنامه نویسی متعددی {وب: php,js,sql,laravel,css و ویندوز: c#,c,sql server,vb.net و…} رو کار میکنم و در حوزه شبکه نیز مدارک پایه شبکه مثل: network ,ccna,ccsp,mcitp,mtcna و چندین مدرک دیگر را دارم و هم اکنون در حوزه آی تی-شبکه و برنامه نویسی و امنیت مشغول بکار هستم.البته این ها رو نگفتم از خودم تعریف کنم فقط خواستم با زمینه کاری بنده آشنا و بدونید حداقل کمی در زمینه ای که میخوام بحث کنم آشنایی دارم.

چندی پیش در اینترنت بازی شرط بندی بنام: انفجار رو دیدم و واقعا حیفم اومد این بازی رو آنالیز نکنم و نکاتی که از این بازی دستگیرم شد رو بشما نگم…لطفا اگر میشه وقت بزارید این مطلب رو بخونید بعد با آگاهی این بازی رو انجام بدید:

معرفی بازی:

این بازی بسیار ساده است،شما مبلغی رو شرط بندی میکنید و قبل از اینکه ضریب صعودی نمودار بسته بشود وقت دارید مبلغ اولیه + سود حاصل رو بردارید در غیر این صورت مبلغی رو که شرط بستید خواهید باخت.

و اما ضرایب این بازی چطوری تعیین میشوند؟؟؟سوال اصلی این است و هرکس بتونه ضرایب این بازی رو بدونه در کمتر از چند ساعت میتونه میلیونر که هیچ میلیاردر بشه…پس اگر کسی گفت راه این بازی رو فهمیده یا باگ این بازی رو متوجه شده مطمعن باشید اون رو به مبلغ 30 یا … نخواهد فروخت و خودش میلیاردر خواهد شد

*جدیدا افرادی با ادعای تشخیص و مطرح کردن الگوهایی(اگر چند سری ضریب قرمز اومد منتظر باشید بالای ۲ بده بعد روی ۱.۵ تا ۲ شرط ببندید) در این بازی کرده اند.مطمعن باشید اگه جواب میداد خودشون بیشتر از فروش نهایتا ۵۰ هزار تومنی این ترفند بسیار پیش پا افتاده سود میکردن،پس به این حرفا اعتماد نکنید.

اما بدون هیچ حاشیه میریم ببینیم اصلا این ضرایب چطوری تعیین میشن؟

به نقل از خود سایت میخوانیم:

این بازی بر اساس یک الگوریتم ریاضی طراحی شده و کار می کند.

در هر نوبت سرور ما بصورت رندوم یک SHA256 Hash را تولید می کند. (مانند bdf37e491ec2c0e02c1d731460f247c21319772829af19f619ce882f76614d67)

این Hash ریز مبلغ را دارا می باشد.

زمانی که بازی شروع می شود، ما بلافاصله رمز عبور این Hash را با عنوان “MD5” به شما می دهیم. (مانند : eddb8cd3bfee6569eca07dec15631e87)

اگر حتی شما از مکانیزم MD5 کاملا بی اطلاع باشید، براحتی می توانید بصورت آنلاین مبدل های MD5 را در گوگل بیابید. MD5 یک الگوریتم کدگذاری شده ی غیر معکوس شونده ( غیر قابل جعل) است.

این MD5 Hash گواهی است بر آن که ما تغییری در ریز مبالغ هنگام شروع بازی نمی دهیم.

چگونگی محاسبه ی ریز مبلغ با SHA256 Hash :

گام اول:

ابتدا ما این SHA256 Hash را برای هر ۴ رقم تقسیم می کنیم. (بشکل :bdf3-7e49-1ec2-c0e0-2c1d-7314-60f2-47c2-1319-7728-29af-19f6-19ce-882f-7661-4d67)

هر کدام از این کدهای ۴ بخشی بر مبنای ۱۶ گان هستند، که ما این ۱۶ گان را به ۱۰گان(دهگان) تبدیل کرده و همه را با هم جمع می کنیم.

و سپس امتحان می کنیم که آیا این مبلغ بر ۵۰ بخش پذیر (قابل تقسیم) هست. (برای این مورد یا Hash خاص حاصل ۳۴۸.۲۷۹ می باشد)

اگر این رقم بر ۵۰ بخش پذیر بود بازی بروی 0.00 تنظیم می گردد.

این قالب بازی است. به این معنا که شرکت یکبار از ۵۰ بار برده است. امکان باخت شما هم ۱ از ۵۰ می باشد.

گام دوم :

اگر SHA256 Hash بر ۵۰ بخش پذیر نباشد سپس ما دوباره ریز مبلغ را محاسبه می کنیم.

ما ۱۳ رقم ابتدایی SHA256 Hash را برداشته(مانند: bdf37e491ec2c) و این رقم ۱۶ تایی را به ۱۰ تایی (براساس دهگان) تبدیل می کنیم. (برای این مورد یا Hash خاص 3341655894780972 می باشد). ما این را حاصل X می نامیم.

سپس ما Y را 4503599627370496 می نامیم. (این پنجاه و دومین توان بر ۲ می باشد).

فرمول محاسبه ی ریز مبلغ :
برای این مورد خاص
((100 * Y) – X) / (100*(Y-X))
برای مثال در این نمونه :
((100*4503599627370496) – 3341655894780972) / (100*(4503599627370496 -3341655894780972))
حاصل 3,8471596714 می باشد.
که ما اولین دو رقم بعد از کاما را محاسبه می کنیم ، که بر این اساس حاصل 3,84 است

و برای اینکه بهمون بگه این فرآیند اجرا میشه تو هر دور برای بازیکنان md5 میفرسته:

*****البته اینو بگم که گفته سایت در باره متن بالا رد نمیشه(با توجه به برنامه نوشته شده و آنالیز صورت گرفته)…ولی مطمعنا این روند صورت نمیگیره(بنظر من عدد با دو رقم اعشار در نظر گرفته میشود و یک سری کارکترهای بی معنی به هش sha-256 اضافه می گردد و در نهایت با الگوریتم: MD5 هش میگردد).(شاید این دو خط رو متوجه نشید اینو واسه دوستان حرفه ای گفتم).

———————————————————————————————–

>>با توجه به درخواست دوستان برنامه نوشته شده رو قرار میدم که اثبات میکنه عدد تعیین شده قبل بازی در طول بازی تغییر نمی کنه.(البته بازم میگم این دلیلی نمیشه که فردا برید بازی کنید فکر کنید می برید…خیر ته این بازی باخته لطفا گول تبلیغات کانال های تلگرامی سودجو رو نخوریددددددددددددددددددددددددددددد!!!

آموزش برنامه:

پس از دانلود فایل برنامه آن را از حالت زیپ خارج و فایل: ‌crashbet.exe را اجرا کنید(باید برنامه ای که در عکس بالا هست اجرا بشه).سپس در قسمت SHA256 HASH برنامه رشته ۶۴ بایتی HASH که بعد از بازی رو میشه رو وارد کنید.برنامه بطور خودکار و با توجه به مکانیزمی که در سایت گفته شده ضریب اون دور رو با ۶ رقم اعشار در قسمت: [email protected] نمایش میده(مثلا در بالا ضریب دور رو شده ۱.۲۳ می باشد)و در قسمت : MD5 HASH برنامه این مقدار از sha256 وارد شده حساب میشه.می بینید که این همون md5 رو شده قبل از بازی اون دور بوده.

*نکته ۱: برای دیدن md5 و hash نیاز است از مرورگر کامپیوتر استفاده کنید(تو مرورگر گوشی معمولا نمایش نمیده).

*نکته۲: ضرایب صفر دقیق از قاعده بازی تبعیت نمی کنن و توی برنامه هم نمیشه بدستش آورد(بعضی دور ها که صفر میشه ضریب قاعده خاصی نداره).

نتیجه گیری ۱:با توجه به اینکه به ازای هر sha256 یک md5 واحد هست و مقدار md5 قبل از بازی نشون داده میشه، میشه نتیجه گرفت ضریب در طول بازی تغییری نمیکنه.

نتیجه گیری ۲: از sha256 میشه به عدد اون دور و md5 اون دور رسید ولی از md5 نمیشه به sha256 اون دور رسید که بشه ضریب رو استخراج کرد.

***در جهان تا بحال کسی نتونسته md5 رو بشکنه(با پردازنده های خیلی قوی می توان یک نوع حمله موسوم به: Brute Force Attack رو زد ولی با سریع ترین پردازنده ها برای بدست آوردن یک رشته ۲۵۶ بیتی هش شده بیش از چند هفته و چند ماه(به ازای هر هش)زمان لازم هست.پس شکستن این هش کد در ۶ ثانیه(قبل از شروع بازی) به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

لینک دانلود برنامه: http://s8.picofile.com/file/8333476134/crashbet.zip.html

در صورت ارور: Microsoft .NET Framework نیاز به برنامه زیر برای اجرا دارید(قبلش برنامه زیر رو دانلود و نصب کنید):

لینک دانلود Microsoft .NET Framework

زبان برنامه نویسی: سی شارپ

*قابل اجرا فقط بر روی کامیپوتر

**توجه: برنامه فقط اثبات میکنه ضریب در طول بازی تغییر نمیکنه ولی با توجه به آنالیز های آماری که خدمتتون عرض کردم ته این بازی باخته.

***در ضمن گول تبلیغات کانال های تلگرامی مبنی بر روش – رباتی یا برنامه ای برای پیشبینی ضراب بازی انفجار رو نخورید.همش دروغه!!!!(حال خود دانید حرف من که صادقانه و علمی بهتون میگم و با علم و منطق دارم باهاتون صحبت میکنم رو بپذیرید یا یک سری آدم بی سواد و شیاد)

———————————————————————————————–

ولی آیا واقعا سایت از این الگوریتم استفاده میکنه؟؟؟

من نه نفعی میبرم و نه ضرری فقط نظر خودم رو بهتون میگم اگر شما دوستان هم نظری داشتید خوشحال میشم در انتها کمی وقت بزارید و اگر من جایی رو اشتباه کردم بهم بگید.

و اما نظر من:

به چند دلیل خیلی ساده و منطقی میگم این ضریبا این طوری بدست نمیان و منطق دیگری پشتش هست.

دلیل اول: از خودتون پرسیدید اگر ضریبا رندوم هستن از 1 تا بی نهایت پس چرا تعداد ضریب های زیر 1.5 بیش از 50% و تعداد ضریب های بیش از 2 کمتر از 20% هست(این درصد از جمع آوری دیتای 10 ساعته این بازی گرد آوری شده است)

و اما دلیل دوم: اگر تصادفی باشه خوب اگر یک نفر در یک دوری مثلا بیاد یک مبلغ سنگین مثل: 2 میلیارد تومان رو بذاره و رو ضریب 2 ببنده(فرض کنیم درست در بیاد)میدونید سایت چه ضرری میکنه؟؟؟ و آیا این میتونه از چشم و نظر برنامه نویس این برنامه دور مونده باشه؟؟؟

بذارید به جای دلیل های بیشتر از چشم یک برنامه نویس حرفه ای با زبان گویا به برنامه نویسی این بازی نگاه کنیم…خودتون رو بذارید جای برنامه نویس این بازی که کارفرما ازتون میخواد بازی واسش بنویسید که مطمعنا سایت و کازینو متحمل ضرر در یک روز کاری یا یک ماه کاری نشه و کسب درآمد داشته باشه…مطمعنا رندوم نویسی این بازی احمقانه ترین ایده است و چند روزی بیشتر این سایت دوام نخواهد آورد.

و اما اگر من برنامه نویس این بازی بودم:

ابتدا برای اینکه کسی شک نکنه یه سری ضریب رندوم انتخاب میکردم ولی در ظاهر شدن این ضریب ها میومدم ابتدا یه گزارش گیری از در آمد سایت در ساعات اخیر میکردم(ببینم تو سود هستم یا ضرر)و بعد هم یه نگاه به مبالغی که تو دور جاری شرط بسته شده میکردم و عددی رو ظاهر میکردم که مطمعنا سایت سود ببره.البته الگوریتمی بسیار مناسب و نیازمند ساعتها فکر هست ولی این دو فاکتور مطمعنا لحاظ شده است.من کسانی رو دیدم که خواستند ضررهاشون رو جبران کنن و طی چند دور 80 میلیون و حتی بیشتر باختند(طی 13 دور متوالی عدد رو شده کمتر از 1.5 بود) و این حتی با قوانین آمار و احتمال هم جور در نمیاد.شاید شما بتونید بگید مثلا 20 دور رو شدن خط در بازی شیر-خط یا رو شدن 20 بار متوالی رنگ قرمز در بازی رولت ولی رو شدن 13 بار متوالی عدد کمتر از 1.5 برای اعداد 1 الی بی نهایت(البته من بینهایتی ندیدم نهایتا ضریب 80-90 بوده که دیدم) غیر ممکن هست(دوستانی که رشته آمار و ریاضی هستن میتونن نظرشون رو راجع به این مورد بگن).

این هم نموداری از تحلیل این بازی:

شروع بازی

و اما با توجه به تحلیل عددی که داشتم میتونم بگم که بازیکنان این بازی به 3 دسته تقسیم میشن:

1-بازندگان منطقی: کسانی که با منطق کامل و باهوش خود وارد این بازی بشن به تدریج بازی ضرر خواهند کرد(در ضمن هر چه مبلغ بیشتری بذارید و ضریب بیشتری مد نظرتون باشه(یا بنحوی طمع) زودتر صفر خواهید شد).

*منظور از بازندگان منطقی کسانی است که برنامه دارن: مثلا همیشه رو ضریب های کم(مثل: 1.1)پول خود را برداشت میکنن و اگر ضرر کردن مبلغ شرط بعدی را 10 برابر میکنن تا ضرر قبلیشون جبران بشه.ولی با توجه به آنالیز این راه در یک بازه زمانی(مثلا 20 دقیقه ای)حاوی حداقل 30 درصد ضرر از سرمایه اولیه میباشد.

2-بازندگان عمومی: مطمعنا بیش از 90 درصد کاربران به مرور زمان جزو بازندگان قرار خواهند گرفت(برگرفته از آنالیز عددی).

3-برندگان:این گروه رو کسانی تشکیل میدن که شانس خیلی خوبی دارن و مثلا در یک دور 50 هزار تومن قرار میدن و روی ضریب دو، 100 هزار تومن رو بر میدارن و پا میزارن به فرار و دیگه بازی نمیکنن{مطمعنا اگر بازی کنید جزو گروه دوم قرار خواهید گرفت} پس اگر تا بحال سود کردید دیگر بازی نکنید و اگر هم ضرر کردید مطمعنا طمع و الگوریتم بازی شما را بازنده تر خواهد کرد.

من به عنوان برادر گوچکترتون میگم :اگر می خواهید وارد کازینو شوید حتما با آگاهی از قانون مشترک تمامی کازینوها شرط بندی کنید{این قانون میگه: مبلغی رو شرط بندی کنید که اگر باختید متحمل ضرر جبران نشدنی نشوید}.از بازی های سیستمی خود داری کنید(اگر میخواهید بازی کنید رولت آنلاین هست که مطمعن تر هست(ولی اینو ذکر کنم جدا از کدهای مخربی که درون بازی های سیستمی وجود دارن اگر درون دستگاه بازی رولت هیچ گونه تقلبی نشه ذات این بازی نیز مانند بازی انفجار بازی کننده را به مرور به شکست خواهد کشید،مگر کسی که بطور خوش شانس در دوری سود و پا به فرار بگذارد.البته استراتژی های خیلی زیادی وجود دارد ولی هیچ کدام سود دهی مطلق ندارد و بنقل از داستانی :”وقتی انیشتین از کازینوهای آمریکا بازدید کرد و برای اولین بار بازی رولت رادید گفت که یک راه برای شکست دادن رولت وجود دارد و آن این که وقتی دیلر حواسش نیست بتوانی تعدادی از چیپ های روی میز را بدزدی”.

در انتها تشکر میکنم که وقت گذاشتید و این مطلب رو مطالعه کردید…از دوستان و صاحب نظران هم میخوام اگر نظر یا روشی سراغ دارن که با مطالب بنده متناقض هست برای اطلاع بیشتر من و دوستان اعلام بفرمایند.

در انتها هم بگم این مطلب فقط جنبه علمی دارد و تصمیم گیری و قضاوت با خودتون هست.امیدوارم جز کسانی که زندگیشان را در بازی انفجار باختن و فکر خودکشی بسرشون زده و نمیدونن چطوری بدهی های چند صد ملیونی که در این بازی بالا آورده اند را جبران کنند، نباشید و همیشه فکر کنید که صاحبان کازینو ها اینقدر ساده پول به شما نخواهند داد.

*دوستان عزیز اگر مایل باشند میتونند در کانال تلگرامی زیر عضو بشن و مطالب تکمیلی تر و در صورتی که اخبار یا نتیجه ای در رابطه با راه حلی منطقی بدست بیاد رو از طریق کانال زیر مطلغ بشن.

آدرس کانال تلگرامی: [email protected]

با سپاس فراوان

مهدی.م

*میتونید در صورتی که سوالی دارید در نظرات ارسال کنید تا جواب در نظرات برای شما ارسال شود.

بازی آنلاین تخته نرد پولی و شرطی

برای شروع بازی تخته نرد کلیک کنید

بهترین سایت بازی آنلاین تخته نرد پولی و شرطی

بازی تخته نرد، یک بازی دو نفره بر اساس اعداد ریاضی و شانس می‌باشد. هر دو بازیکن سعی بر این دارند که مهره های خود را در جهت یا خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت دهند و آن ها را در یک قسمت از صفحه‌ی بازی جمع نمایند. شما می‌توانید بازی تخته نرد را بصورت آنلاین در بهترین سایت بازی تخته نرد نیز بازی نمایید، بازی تخته نرد بصورت آنلاین از طریق سایت و یا اپلیکیشن امکان پذیر می‌باشد. در این سایت شما می‌توانید بازی آنلاین تخته نرد پولی انجام دهید و برنده‌ی پول های واقعی شوید.

مزیت بازی تخته نرد آنلاین نسبت به حالت فیزیکی چیست؟

با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی، و فراگیر شدن استفاده از اینترنت بسیاری از افراد به سمت انجام بازی های آنلاین رفته اند. توجه کنید که منظور از بازی آنلاین، بازی با شخص دیگری در جای دیگری از دنیا می‌باشد، نه بازی با خود کامپیوتر. اما بازی آنلاین نسبت به حالت فیزیکی چه مزایایی دارد؟ در بازی آنلاین تخته نرد شرط بندی، شما به هر میزان که تمایل دارید، پول واقعی به اکانت خود وارد می‌نمایید، سپس با شخص دیگری که همان مقدار پول وسط گذاشته است، به بازی می‌پردازید. شخصی که برنده‌ی بازی باشد، همه‌ی پول های سرمایه گذاری شده را برداشت می‌نماید.

نحوه‌ی محاسبه پول در تخته نرد آنلاین شرط بندی و پولی

نحوه محاسبه‌ی میزان شرط برنده شده در بازی تخته نرد آنلاین شرط بندی بسیار ساده است، هر بازیکن به مقداری که پول وسط قرار داده است، شرط بندی می‌نماید. برنده‌ی بازی تخته نرد آنلاین کل پول هایی که برای بازی قرار داده شده را برداشت می‌نماید.

شما میتوانید این بازی را در بهترین سایت بازی تخته نرد پولی تجربه کنید

احتمالات در تخته بازی نرد آنلاین

ممکن است شما این سوال در ذهنتان باشد که احتمالات یا میزان تاس ها در بازی چگونه انتخاب می‌شود؟ در بازی تخته نرد به حالت فیزیکی امکان اینکه شما تاسی 100% استاندارد داشته باشید تقریباً صفر درصد است، اما در بازی آنلاین طبق الگوریتم های مخصوص، شانس همه‌ی بازیکن ها با یکدیگر برابر است و هر کسی که بازی بهتری داشته باشد برنده بازی می‌شود.

همچنین برای بازی انفجار میتوانید روی لینک زیر کلیک نمایید و از این بازی زیبا لذت ببرید.

شروع بازی انفجار

کد تقلب بازی انفجار

این بازی دارای کد های تقلب اصلی نمیباشد و اگر کسی کد های تقلب این بازی را داشته باشد به جای آنکه خود به درامد میلیونی برشد آن را به قیمت ۳۰ تا ۱۰۰ هزار تومان نمیفروشد. برای بازی انفجار کازینو با مطالعه قوانین بازی و ویدیو های بازی میتوانید از همان ابتدا یک بازیکن حرفه ای باشید.

بازی شرط بندی انفجار

این بازی یک بازی کازینویی بسیار جذاب میباشد که بازی کردن با آن برای شما بسیار لذت بخش خواهد بود.

برای شروع بازی روی لینک کلیک کنید.

شروع بازی انفجار کازینو

با مراجعه به سایت بازی غیر از این تبازی میتوانید از بازی های زیادی استفاده کنید و لذت ببرید. شما به راحتی میتوانید در لحظه پول واریز و برداشت کنید و با اطمینان کامل به بازی خود ادامه دهید. با این بازی لذت یک تبازی آنلاین را تجربه کنید.

بازی آنلاین انفجار کازینو

ر کازینو

برای شروع بازی انفجار روی لینک زیر کلیلک کنید.

شروع بازی انفجار کازینو

بازی انفجار کازینو یک بازی آنلاین و شرطی بسیار مهیج میباشد.

برای مشاهده آموزش بازی انفجار کازینو میتوانید ویدیو های آموزشی آن را در یوتیوب دنبال کنید.

بازی انفجار کازینو

 

بازی انفجار آنلاین رایگان

شروع بازی

برای شروع بازی انفجار کافیه که به یکی از آدرس های زیر بروید و روی لینک شروع بازی کلیلک کنید

بازی انفجار

بازی شرطی انفجار

بازی آنلاین انفجار

بازی آنلاین لنفجار کازینو

بازی انفجار کازینو

این بازی از سری بازی های آنلاین و شرطی میباشد که از هیجان بسیار بالایی برخوردار میباشد. ریسک پذیری در این بازی بالا میباشد و و با یک ریسک بالا پاداشت ها و برد های شیرینی برای خود رقم میزنید

بازی انفجار کازینو

برای شروع بازی کلیک کنید

بازی انفجار

آموزش بازی آنلاین و پولی انفجار کازینو

در این بخش به آموزش بازی پولی انفجار میپردازیم که یک بازی آنلاین و شرط بندی میباشد. این موارد را مطالعه فرمایید تا در این بازی با تسلط کافی به بازی بپردازید.

چطور بازی کنیم ؟

انفجار یه بازی کاملا ساده است
برای شروع این بازی، در ابتدا شما باید میزان مبلغ ورود به شرط را تعریف کنید
بعد از وارد کردن مبلغ در پنل تعریف شده (Amount) ، میتوانید رقمی را به عنوان خروج اتوماتیک مبلغ شرط در پنل مشخص شده (auto cash out ) به صورت اختیاری تعریف نمایید ( با توجه با مشکلات احتمالی سرعت اینترنت استفاده از این پنل شدیدا توصیه می شود ولی در عین حال اگر مایل به استفاده از این گزینه نیستید میتوانید مبلغ خروج اتوماتیک را به صورت نامحدود تعریف نمایید

وقتی که گزینه های ذکر شده را در بازی پولی انفجار مشخص کردید روی دکمه (place bet ) کلیک می کنید و در انتظار شروع راند بعدی بازی خواهید ماند ، باشروع شدن دور بعدی گراف ضریب بازی به رنگ سبز درخواهد آمد ( این بدین معنی است که شما در جریان بازی هستید ) در این حالت دکمه place bet به cash out تبدیل شده است
حالا به نمودار افزاینده ضریب شرط که در حال افزایش است ( از 1X به سمت بالا )نگاه کنید
با افزایش ضریب به سمت بالا (تا 1000 برابرافزایش احتمالی) فشار دادن کلید cash out میتواند

بازی انفجار
مبلغ شرط شما رادر همان لحظه، در ضریب نمودار ضرب کند و مبلغ شما را چند برابر کند ولی در
نظرداشته باشید که اگر افزاینده نمودار قبل از cach out شما از حرکت بایستد و به حالت busted
در بیاید شما تمام مبلغ شرط را از دست خواهید داده و در بازی انفجار کازینو شکست خواهید خورد.

مطالعه بیشتر: بازی پولی انفجار

مطالعه بیشتر: شرط بندی در بازی انفجار

برای مثال اگر شما با 1000 تومان وارد شرط بندی بازی انفجار شوید اگر کلید cash out را در هنگامی که ضریب
نمودار روی 5 x است فشار دهید شما 5 هزار تومان خواهید داشت ولی اگر قبل از متوقف شدن
افزاینده نمودار cash out نکنید مبلغ شرط شما صفر خواهد بود
موفق باشید.

امید واریم از مطالعه این موارد برای بازی انفجار لذت برده باشید

برای شرع بازی کلیک کنید

بازی انفجار شرطی

این بازی بر اساس یک الگوریتم ریاضی طراحی شده و کار می کند.

در هر نوبت سرور ما بصورت رندوم یک SHA256 Hash را تولید می کند. (مانند bdf37e491ec2c0e02c1d731460f247c21319772829af19f619ce882f76614d67)

این Hash ریز مبلغ را دارا می باشد.

زمانی که بازی شروع می شود، ما بلافاصله رمز عبور این Hash را با عنوان “MD5” به شما می دهیم. (مانند : eddb8cd3bfee6569eca07dec15631e87)

اگر حتی شما از مکانیزم MD5 کاملا بی اطلاع باشید، براحتی می توانید بصورت آنلاین مبدل های MD5 را در گوگل بیابید. MD5 یک الگوریتم کدگذاری شده ی غیر معکوس شونده ( غیر قابل جعل) است.

این MD5 Hash گواهی است بر آن که ما تغییری در ریز مبالغ هنگام شروع بازی نمی دهیم.

چگونگی محاسبه ی ریز مبلغ با SHA256 Hash :

گام اول:

ابتدا ما این SHA256 Hash را برای هر ۴ رقم تقسیم می کنیم. (بشکل :bdf3-7e49-1ec2-c0e0-2c1d-7314-60f2-47c2-1319-7728-29af-19f6-19ce-882f-7661-4d67)

هر کدام از این کدهای ۴ بخشی بر مبنای ۱۶ گان هستند، که ما این ۱۶ گان را به ۱۰گان(دهگان) تبدیل کرده و همه را با هم جمع می کنیم.

و سپس امتحان می کنیم که آیا این مبلغ بر ۵۰ بخش پذیر (قابل تقسیم) هست. (برای این مورد یا Hash خاص حاصل ۳۴۸.۲۷۹ می باشد)

اگر این رقم بر ۵۰ بخش پذیر بود بازی بروی 0.00 تنظیم می گردد.

این قالب بازی است. به این معنا که شرکت یکبار از ۵۰ بار برده است. امکان باخت شما هم ۱ از ۵۰ می باشد.

گام دوم :

اگر SHA256 Hash بر ۵۰ بخش پذیر نباشد سپس ما دوباره ریز مبلغ را محاسبه می کنیم.

ما ۱۳ رقم ابتدایی SHA256 Hash را برداشته(مانند: bdf37e491ec2c) و این رقم ۱۶ تایی را به ۱۰ تایی (براساس دهگان) تبدیل می کنیم. (برای این مورد یا Hash خاص 3341655894780972 می باشد). ما این را حاصل X می نامیم.

سپس ما Y را 4503599627370496 می نامیم. (این پنجاه و دومین توان بر ۲ می باشد).

فرمول محاسبه ی ریز مبلغ :
برای این مورد خاص
((100 * Y) – X) / (100*(Y-X))
برای مثال در این نمونه :
((100*4503599627370496) – 3341655894780972) / (100*(4503599627370496 -3341655894780972))
حاصل 3,8471596714 می باشد.
که ما اولین دو رقم بعد از کاما را محاسبه می کنیم ، که بر این اساس حاصل 3,84 است

سایت باکارات شرطی

بازی باکارات

بازی باکارات آنلاین

بازی باکارات انلاین

بازی باکارات شرطی

باکارات شرطی

باکارات آنلاین

باکارات انلاین

سایت بازی باکارات

بهترین سایت بازی باکارات

معتبرترین سایت بازی باکارات

بازی آنلاین باکارات

اپلیکشن بازی باکارات